Tháng 5 đã đến cùng với tiếng ve kêu ram ran, cùng với những cánh hoa phượng đỏ rực, cũng là lúc báo hiệu một năm học kết thúc, học sinh chuyển sang kỳ nghỉ hè bổ ích và lý thú.