Sáng ngày 1/8/2019, Đảng bộ trường Tiểu học Đắc Sơn I tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.